Polityka Prywatności

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY – INTERESANCI P.U.W. STOLMEX-Łojewscy Spółka Jawna
Informuję Państwa, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) P.U.W. STOLMEX-Łojewscy Spółka Jawna zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi. Proszę przyjąć do wiadomości, że:

1)

Administratorem Państwa danych osobowych przekazanych w celu załatwienia określonej sprawy w P.U.W. STOLMEX- Łojewscy Spółka Jawna jest P.U.W. STOLMEX- Łojewscy Spółka Jawna. z siedzibą w miejscowości Janin 23 ,83-200 Kokoszkowy , numer telefonu: 58 5623180, adres e-mail: stolmex@stolmex.biz.pl
2)

Cele przetwarzania danych osobowych związane są z:
a) załatwieniem dotyczącej Państwa sprawy, zgodnie z przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami administracyjnymi PUW STOLMEX-Łojewscy Spółka Jawna (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

b) zawarciem i wykonaniem Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c) dochodzeniem należności w uzasadnionych przypadkach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3)

Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu.

4)

Każdemu z Państwa przysługują prawa:

a) dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) danych,

c) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),

d) do ograniczenia przetwarzania danych,

e) do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO.

5)

Administrator Danych Osobowych, zgodnie z przepisami prawa przechowywał będzie dotyczące Państwa dane osobowe przez okres wskazany w tych przepisach.

6)

Dotyczące Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, kancelarie notarialne, firmy informatyczne, rzeczoznawcy majątkowi, geodeci. Aktualnym wykazem podmiotów tej kategorii dysponuje od dnia 25 maja 2018 r. Administrator danych tj. P.U.W . STOLMEX- Łojewscy Spółka Jawna

7)

Podanie danych osobowych w celu załatwienia sprawy w P.U.W. STOLMEX-Łojewscy Spółka Jawna ma charakter obowiązkowy w zakresie określonym w przepisach szczególnych.

8)

Administrator Danych podaje dane kontaktowe :

a) telefonicznie: +48 58 562-31-80

b) drogą elektroniczną: stolmex@stolmex.biz.pl

c) osobiście w biurze P.U.W.STOLMEX-Łojewscy Spółka Jawna 83-200 Starogard Gd przy ul. Sucharskiego 50

Upload

NA TEJ STRONIE UŻYWAM PLIKÓW COOKIE, BY MÓC ŚWIADCZYĆ CI USŁUGI, PERSONALIZOWAĆ REKLAMY I ANALIZOWAĆ RUCH. WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ W POLITYCE PRYWATNOŚCI. CZY ZGADZASZ SIĘ NA WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES Dowiedz się więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close